Yrd. Doç. Dr. Yudum Akyıl

Çift ve Aile Terapisti/Klinik Psikolog

Biz Bize Aile Oyunu

Oyun Hakkında Bilgi:

BizBize Aile Oyunu, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımaları, birbirlerine duygularını ifade edebilmeleri, yargılamadan dinleyebilmelerini, günlük hayatta pek açılmayan konuları aralarında paylaşabilmeleri ve takım ruhuyla hareket edebilmeleri amacıyla geliştirilmiş bir kutu oyunudur. Bu oyun ailelerin kendi aralarında oynayabileceği bir oyun olduğu gibi aynı zamanda ailelerle çalışan uzmanlar tarafından da aileleri daha iyi tanımak, aralarındaki iletişimi güçlendirebilmek ve çeşitli müdahaleleri oyun eşliğinde yapabilmek amacıyla kullanılabilir.

Oyunu satın almak için: www.bizbizeaileoyunu.com adresinden adımları takip ederek sipariş verebilirsiniz.

Ailelere Not:

"Oyun, hem çocukların, hem büyüklerin en iyi bildiği kesişim noktasıdır.”Aileler, özellikle çocukları okul çağına geldiklerinde ve daha bağımsız birer birey olmaya başladıklarında, artık ailece vakit geçiremediklerinden yakınıyorlar. Yavaş yavaş, dünyalar ayrılıyor, çocuklar yaşıtlarını ya da televizyon, video oyunu gibi elektronik arkadaşlarını tercih edebiliyor; anne babalar da bu elektronik çekim gücüne karşı koyamayıp sosyal ağlara takılabiliyorlar. Bu ayrışmanın bir kısmı sağlıklıyken, aşırı uca gittikçe ailelerde kopmalar yaşanabiliyor. Gördüğümüz birçok ailenin ortak noktası, aslında tüm aile üyelerinin birlikte vakit geçirmeyi istediği ancak çoğu zaman, herkes için eğlenceli olabilecek bir aktivite bulmakta zorlandıkları.Bizbize, her yaştan aile üyesine ilginç gelebilecek, bir şeyler katabilecek, en önemlisi de birbirlerini daha iyi tanıma ve anlama fırsatı bulabilecekleri bir oyun olarak tasarlandı. Soruları yanıtlarken, aile üyeleri, birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarını yargılamadan duyabilecek; bir takım olup sorunlara çözüm yolları arayabilecekler. İlk başta yalnız terapide kullanılabilecek bir değerlendirme ve müdahale yöntemi olarak düşünülen bu oyun, sonrasında ailelerin kendi başlarına da oynayabilecekleri bir şekle dönüştü. Böylece aileler, bu oyunu oynayarak sorunlar henüz derinleşmeden kendi çözümlerini bulabilsinler, ya da hangi konularda yardım almak istediklerine daha bilinçli bir şekilde karar verebilsinler.

Uzmanlara Not:

Ailelerle çalışırken, en sık karşılaştığımız sorunlardan biri anne babalarla sorunları ve çözüm yollarını konuşurken, çocukları bu konuşmalara dahil etmekte zorlanmamızdır. Çocuklar, kendilerini aslında fazlasıyla ilgilendiren bu konuşmalardan, gelişimsel sebeplerle uzak kalabiliyorlar. Uzun uzun konuşmalar, hele bir de kendileriyle ilgili olumsuzluk içeriyorsa bir süre sonra onlar için çekilmez bir hale gelebiliyor. Bu durumda terapistin iki seçeneği kalıyor: Ya çocuğu yalnız görmek ya da sadece anne babayla çalışmak. Oysa özellikle aile ilişkileriyle ilgili sorunlarda, terapistlerin, tüm aileyi bir arada görerek, nasıl iletişim kurduklarını, kuralları ve sınırlarını, yakınlık-uzaklık dengelerini, bağlanma biçimlerini anlayabilmeleri gerekir. Bizbize aile oyunu, terapistlere, aile dinamiklerini anlayabilmeleri, iletişim döngülerini saptayıp gereken yerlerde bunları değiştirmeye yönelik müdahaleler yapabilmelerini kolaylaştıran bir platformdur. Dile getirilmesi zor olan duygu ve düşünceler, oyun oynamanın getirdiği esneklik ve eğlence ile birlikte daha kolay ifade edilir. Oyunun kurallarına uyulması, sıranın takip edilmesi ve sözü kesilmeden ve yargılanmadan dinleniyor olmak, güvenli bir ortamda paylaşımı sağlar.